TR | EN

Petrol Piyasası 2016 Yılı Ocak Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2016 Ocak dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2016 yılı Ocak Döneminde 2015 yılı Ocak Dönemine Göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %40,45 artarak 2.443.885 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %61,80 artarak 821.687 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %13,26 artarak 439.760 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %25,27 artarak 396.592 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2016 yılı Ocak Ayında 2015 yılı Ocak Ayına Göre:

 • Ham petrol ithalatı %19,66 artarak 1.912.630 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %25,24 azalarak 661.874 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %99,67 azalarak 101 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2016 yılı Ocak Ayında 2015 yılı Ocak Ayına Göre:

 • Benzin türleri ihracatı %0,84 azalarak 275.760 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %308,36 artarak 6.546 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %72,41 artarak 351.488 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurtiçi Satışlar[1]

2016 yılı Ocak Ayında 2015 yılı Ocak Ayına Göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %0,16 artarak 1.780.496 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %5,21 azalarak 145.640 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %0,02 artarak 1.430.405 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %4,65 artarak 102.728 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2016 yılı Ocak Ayında 2015 yılı Ocak Ayına Göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %11,15 artarak 238.940 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %4,48 artarak 102.728 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Fuel Oil Türleri satışları %97,38 azalarak 1.706 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %283,05 artarak 102.846 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri %7,67 azalarak 22.682 ton olarak gerçekleşmiştir.

Raporda yer alan fuel oil türlerindeki ciddi orandaki azalışlar/artışlar ve buna mukabil denizcilik yakıtlarındaki artışlar/azalışlar; GTİP numarası değişikliği nedeniyle ürün türleri sınıflandırmasındaki değişmelerden kaynaklanmaktadır.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın, bayilere ve serbest kullanıcılara teslimleri ile diğer lisanssız kişilere kullanım amaçlı teslimlerini kapsar.

[2] Yurtiçi teslimler ile son kullanıcılara ihraç kayıtlı ve transit rejimi kapsamındaki teslimler dahildir.