TR | EN

Petrol Piyasası 2020 Yılı Temmuz Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2020 Temmuz dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2020 yılı Temmuz ayında 2019 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %11,46 azalarak 2.832.164,182 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %22,42 artarak 1.601.723,185 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %25,70 azalarak 338.971,781 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %69,96 azalarak 162.657,819 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %79,29 azalarak 35.622,063 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2020 yılı Temmuz ayında 2019 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ithalat %6,14 artarak 4.352.755,682 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %7,60 artarak 3.098.628,827 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %16,45 azalarak 850.622,891 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2020 yılı Temmuz ayında 2019 yılı Temmuz ayına göre:

 

 • Toplam ihracat %50,87 azalarak 519.967,599 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %58,40 azalarak 87.144,670 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %45,01 artarak 140.402,337 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %74,84 azalarak 122.129,351 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %58,05 azalarak 44.897,379 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2020 yılı Temmuz ayında 2019 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %4,38 artarak 2.957.674,030 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %17,39 artarak 275.763,814 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %3,74 artarak 2.549.490,576 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2020 yılı Temmuz ayında 2019 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %4,56 azalarak 274.026,405 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %33,99 azalarak 67.198,976 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %15,53 artarak 152.935,508 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %11,61 azalarak 39.063,450 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2020 yılı Temmuz ayında:

 • Motorin türlerinde 40.856,039 ton akaryakıt ve 1.844,520 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 148.803,005 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.