TR | EN

Petrol Piyasası 2020 Yılı Ağustos Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2020 Ağustos dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2020 yılı Ağustos ayında 2019 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %11,18 azalarak 2.918.821,440 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %20,45 artarak 1.588.924,185 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %21,19 azalarak 371.172,744 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %57,64 azalarak 259.088,520 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %78,51 azalarak 49.004,564 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2020 yılı Ağustos ayında 2019 yılı Ağustos ayına göre:

 

 • Toplam ithalat %29,82 azalarak 2.954.856,655 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %38,31 azalarak 1.878.012,351 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %22,39 azalarak 728.594,187 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2020 yılı Ağustos ayında 2019 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ihracat %64,09 azalarak 484.911,907 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %81,70 azalarak 44.523,495 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %36,25 azalarak 151.013,053 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %65,36 azalarak 187.121,312 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %82,67 azalarak 33.587,570 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2020 yılı Ağustos ayında 2019 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %4,72 artarak 2.843.798,066 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %3,25 artarak 270.829,390 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %5,48 artarak 2.441.244,564 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2020 yılı Ağustos ayında 2019 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %18,61 artarak 316.284,533 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %20,48 azalarak 77.249,648 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %55,69 artarak 184.421,670 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %3,95 azalarak 41.252,103 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2020 yılı Ağustos ayında:

 • Motorin türlerinde 82.663,391 ton akaryakıt ve 3.701,180 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 179.324,940 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.