TR | EN

Petrol Piyasası 2020 Yılı Eylül Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2020 Eylül dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2020 yılı Eylül ayında 2019 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %5,64 azalarak 3.022.832,894 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %16,71 artarak 1.483.571,573 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %16,73 azalarak 383.820.612 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %63,49 azalarak 223.233,553 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %55,96 azalarak 50.408,076 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2020 yılı Eylül ayında 2019 yılı Eylül ayına göre:

 

 • Toplam ithalat %14,13 artarak 4.499.045,314 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %26,73 artarak 3.411.532,804 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %10,51 azalarak 900.989,833 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2020 yılı Eylül ayında 2019 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ihracat %48,91 azalarak 670.699,165 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %14,87 azalarak 182.426,377 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %13,35 azalarak 200.776,193 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %58,70 azalarak 192.161,916 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %81,98 azalarak 34.709,828 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2020 yılı Eylül ayında 2019 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %10,69 artarak 2.815.397,616 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %20,20 artarak 240.118,192 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %11,85 artarak 2.449.609,365 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2020 yılı Eylül ayında 2019 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %19,18 artarak 302.100,855 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %35,02 azalarak 67.680,130 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %96,04 artarak 183.655,929 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %2,75 artarak 44.549,445 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2020 yılı Eylül ayında:

 • Motorin türlerinde 36.496,053 ton akaryakıt ve 3.692,560 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 179.497,990 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.