TR | EN

Petrol Piyasası 2020 Yılı Ekim Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2020 Ekim dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2020 yılı Ekim ayında 2019 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %9,84 azalarak 2.923.993,909 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %0,61 artarak 1.432.153,264 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %8,81 azalarak 420.594,144 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %73,12 azalarak 150.092,133 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %10,85 azalarak 74.996,198 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2020 yılı Ekim ayında 2019 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam ithalat %18,44 azalarak 3.436.900,977 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %22,47 azalarak 2.328.557,658 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %3,41 artarak 962.065,134 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2020 yılı Ekim ayında 2019 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam ihracat %33,93 azalarak 911.348,737 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %41,01 azalarak 191.127,501 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %15,67 azalarak 254.706,741 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %65,97 azalarak 188.821,185vton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %3,13 artarak 103.341,475 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2020 yılı Ekim ayında 2019 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %0,82 artarak 2.734.585,055 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %5,02 artarak 212.448,058 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %2,45 artarak 2.411.680,726 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2020 yılı Ekim ayında 2019 yılı Ekim ayına göre:

 

 • Toplam ihrakiye satışları %18,92 artarak 320.961,045 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %40,33 azalarak 61.486,394 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %85,43 artarak 203.395,494 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %18,27 artarak 53.372,415 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2020 yılı Ekim ayında:

 • Motorin türlerinde 37.366,832 ton akaryakıt ve 4.646,460 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 199.403,178 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.