TR | EN

Petrol Piyasası 2020 Yılı Kasım Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2020 Kasım dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2020 yılı Kasım ayında 2019 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %7,19 azalarak 2.849.206,151 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %14,21 artarak 1.490.108,712 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %11,64 azalarak 372.645,791 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %73,98 azalarak 148.644,791 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %47,61 azalarak 47.520,515 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2020 yılı Kasım ayında 2019 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam ithalat %3,79 azalarak 3.574.282,299 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %3,80 azalarak 2.574.932,840 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %14,47 azalarak 744.175,707 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2020 yılı Kasım ayında 2019 yılı Kasım ayına göre:

 

 • Toplam ihracat %31,66 azalarak 693.074,183 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %4,91 azalarak 199.102,107 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %36,70 azalarak 169.248,470 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %61,82 azalarak 144.708,145 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %53,37 azalarak 40.033,994 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2020 yılı Kasım ayında 2019 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %4,19 artarak 2.625.977,063 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %3,39 artarak 203.228,640 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %6,27 artarak 2.330.827,584 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2020 yılı Kasım ayında 2019 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %5,82 azalarak 275.805,345 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %59,42 azalarak 52.124,388 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %41,95 artarak 168.693,835 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %15,86 artarak 48.040,184 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2020 yılı Kasım ayında:

 • Motorin türlerinde 36.801,233 ton akaryakıt ve 4.172,970 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 166.454,943 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.