TR | EN

Petrol Piyasası 2020 Yılı Aralık Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2020 Aralık dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2020 yılı Aralık ayında 2019 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %0,68 azalarak 2.835.910,067 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %13,77 artarak 1.427.937,412 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %19,29 azalarak 366.092,911 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %56,20 azalarak 213.083,806 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %15,94 azalarak 52.704,322 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2020 yılı Aralık ayında 2019 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ithalat %22,29 azalarak 2.828.022,448 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %20,73 azalarak 2.042.618,437 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %24,45 azalarak 612.174,939 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2020 yılı Aralık ayında 2019 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ihracat %39,23 azalarak 724.268,451 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %29,46 azalarak 195.925,660 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %24,68 azalarak 221.204,555 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %66,97 azalarak 145.574,448 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %29,01 azalarak 37.582,770 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2020 yılı Aralık ayında 2019 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %5,61 azalarak 2.295.821,345 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %18,80 azalarak 155.407,824 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %3,09 azalarak 2.045.119,480 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2020 yılı Aralık ayında 2019 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %0,72 artarak 299.486,922 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %57,97 azalarak 40.007,918 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %29,95 artarak 198.840,666 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %14,91 artarak 50.371,646 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2020 yılı Aralık ayında:

 • Motorin türlerinde 38.318,725 ton akaryakıt ve 5.019,015 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 194.819,477 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.