TR | EN

LPG Yetkili Personel ve Sorumlu Müdür Eğitim ve Belgelendirme Uygulama Esasları

EPDK, 2013 Yili LPG Yetkili Isletme Personeli, LPG Yetkili Teknik Personeli ve Sorumlu Müdür Egitim ve Belgelendirme Uygulama Esaslarini yayinladi. EPDK tarafindan yayinlanan duyurunun tam metni asagida yer almaktadir.


2013 Yili LPG Yetkili Isletme Personeli, LPG Yetkili Teknik Personeli ve Sorumlu Müdür Egitim ve Belgelendirme Uygulama Esaslari

          Bilindigi üzere, 16.12.2012 tarih ve 28499 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasi Egitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliginin 7’ nci maddesinin birinci fikrasinin (a) bendi, “Otogaz istasyonunda ve dolum tesisinde görev yapacak sorumlu müdürlerin TMMOB'a bagli meslek odalari tarafindan düzenlenecek egitim programlarina katilarak Sorumlu Müdür Sertifikasi almalari…zorunludur.” hükmünü, 12’ nci maddesi, “Sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili isletme personeli egitimi TMMOB’a bagli odalarin subesinin bulundugu her ilde yilda alti defadan az olmamak üzere ilgili odalar tarafindan planlanir ve her yilin ocak ayinda ilan edilir. Egitimler, uzmanligi TMMOB tarafindan kabul edilen kisilerce verilir. Asgari bes kisilik talep olmamasi durumunda egitim açilmasi egitimi düzenleyecek olan TMMOB’a bagli odalarin takdirine baglidir. Egitim konularinin güncelligi TMMOB tarafindan saglanir.

          Dolum tesisinde görevli sorumlu müdürler tarafindan verilecek egitim belirli bir uygulama takvimine tabi olmayip, dolum tesisinde görevli sorumlu müdürler tarafindan LPG yetkili isletme personeli egitim programina uymak ve TMMOB’a bagli meslek odasinin bilgisi ve gözetiminde olmak kaydiyla, her zaman yapilabilir. Dolum tesisinde görevli sorumlu müdür tarafindan verilen egitim sonucu LPG Yetkili Isletme Personel Belgesi TMMOB’a bagli meslek odasi tarafindan düzenlenir.

          TMMOB; sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili isletme personeli egitimi basvuru seklini, egitim ve sinav kosullarini, egitim süresi ve programini, Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili Isletme Personeli Egitimi ile Sorumlu Müdür-LPG Yetkili Teknik Personel-LPG Yetkili Isletme Personeli Sertifikasi ücretlerini, Kurumun uygun görüsünü de alarak, her yil ocak ayinda belirler ve duyurulmasini saglar.

            TMMOB; egitim ve belgelendirme ile ilgili genel uygulama esaslarini, Kurumun da uygun görüsünü alarak belirler ve duyurulmasini saglar…” hükmünü amirdir.

Yukarida açiklanan ilgili mevzuat geregi, egitim ve belgelendirmeye iliskin genel uygulama esaslari asagida açiklanmistir:

1)LPG Yetkili Isletme Personeli Egitimi

LPG Yetkili Isletme Personeli egitimi ve sertifikalarinin bes ayri alt baslik altinda düzenlenmesi kararlastirilmistir:

a)LPG Dolum Tesisi Dolum ve Bosaltim Personeli

b)LPG Otogaz Istasyonlari Tasit Dolum Personeli (Pompaci)

c)LPG Tasima Personeli-Tanker Soförü

d)Tüplü LPG Dagitim Personeli

e)LPG Tüpü Test ve Muayene Personeli

Egitim süresi Tüplü LPG Dagitim Personeli ve LPG Tüpü Test ve Muayene Personeli için 1 gün (6 saat), diger personel için 2 gün (12 saat) tir.

Egitim ücretleri 75 TL/gün, tüm belge ücretleri 25 TL olarak belirlenmistir.

LPG Yetkili Isletme Personeli Sertifikasi süresiz olarak düzenlenir. Görevlerini iki yil boyunca fiilen ifa etmeyenlerin yeniden egitim almasi zorunludur.

2)LPG Yetkili Teknik Personeli Egitimi

LPG piyasasinda LPG tesisat projelendirme ve imalatinda görev almak isteyen personelin katilmak zorunda oldugu egitimdir.

Egitim süresi 2 gün (12 saat) dür.

Egitim ücretleri 75 TL/gün, belge ücreti 25 TL olarak belirlenmistir.

LPG Yetkili Teknik Personel Sertifikasinin geçerlilik süresi bes yildir. Bu bes yil içinde toplam iki yil süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden egitim almasi zorunludur.

3)Sorumlu Müdür Egitimi

Sorumlu müdür egitim ve belgelendirmesi iki alt baslik altinda düzenlenmistir.

a)LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz Istasyonlari Sorumlu Müdürü

Söz konusu egitime çevre, endüstri, enerji sistemleri, kimya, makine, mekatronik, petrol ve dogalgaz mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkligi Yüksekögretim Kurulu tarafindan kabul edilen yurt içi veya yurt disindaki yüksekögretim kurumlarindan mezun olanlar veya 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayili Kimyagerlik ve Kimya Mühendisligi Hakkinda Kanun kapsaminda kimyager unvanini almis olanlar veya diger bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, endüstri, enerji sistemleri, insaat, kimya, makine, petrol ve dogalgaz mühendisligi veya kimya dalinda en az yüksek lisans yapmis olanlar basvurabilir.

Bu egitime basvurmak için, LPG Otogaz Istasyonlari Sorumlu Müdür belgesine sahip olmak sarttir.

Egitimde basarili olanlara “LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz Istasyonlari Sorumlu Müdür Egitim Sertifikasi” düzenlenir.

Sorumlu Müdür Egitim Sertifikasinin geçerlilik süresi bes yildir. Bu bes yil içinde “toplam iki yil süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden egitim almasi” zorunludur.

Sertifika ve dolum tesisine ait olan Sözlesme ile ilgili odalara yapilan basvurularda sorumlu müdür tespiti yapilarak dolum tesisine ait bilgileri içeren “LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi” düzenlenir.

Egitim süresi 1 gün (8 saat) dür.

Egitim ücretleri 75 TL/gün, belge ücreti 25 TL olarak belirlenmistir.

b)LPG Otogaz Istasyonlari Sorumlu Müdürü

Söz konusu egitime;

-         Meslek yüksekokullarinin kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri isletmeciligi, dogalgaz ve tesisati teknolojisi, gaz ve tesisati teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarindan mezun olanlar,

-         Teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkligi Yüksekögretim Kurulu tarafindan kabul edilen yurt içi veya yurt disindaki yüksekögretim kurumlarindan mezun olanlar,

-         6269 sayili Kimyagerlik ve Kimya Mühendisligi Hakkinda Kanun kapsaminda kimyager unvanini almis olanlar veya,

-         Diger bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalinda en az yüksek lisans yapmis olanlar basvurabilir.

Egitimde basarili olanlara “LPG Otogaz Istasyonlari Sorumlu Müdür Egitim Sertifikasi” düzenlenir.

Sorumlu Müdür Egitim Sertifikasinin geçerlilik süresi bes yildir. Bu bes yil içinde “toplam iki yil süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden egitim almasi” zorunludur.

Sertifika ve istasyona ait olan Sözlesme ile ilgili odaya yapilan basvurularda sorumlu müdür atamasi yapilarak istasyona ait bilgileri içeren “LPG Otogaz Istasyonu Sorumlu Müdür Belgesi” düzenlenecektir.

Egitim süresi Mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkligi Yüksekögretim Kurulu tarafindan kabul edilen yurt içi veya yurt disindaki yüksekögretim kurumlarindan mezun olanlar için 3 gün (24 saat), diger bölümlerden mezun olanlar için 5 gün (40 saat)tir.

Egitim ücretleri 75 TL/gün, belge ücreti 25 TL olarak belirlenmistir.

Genel Uygulama Esaslari:

1)Sorumlu müdür, sorumlu oldugu tesisin ilgili mevzuata uygun ve emniyetli sekilde isletilmesinden lisans sahibi ile beraber Kuruma ve diger kamu kurumlarina karsi sorumludur.

Lisans sahibinin ilgili ve diger mevzuata aykiri olarak sorumlu müdüre verdigi talimatlar sorumlu müdürü sorumluluktan kurtarmaz.

Sorumlu müdürün diger mevzuattan dogan hukuki ve cezai sorumluluklari saklidir.

 

2)Yönetmelik yayim tarihi olan 16 Aralik 2012 tarihinden önce geçerli “LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz Istasyonlari Sorumlu Müdür Katilim Sertifikasi” bulunan üyeler isteklerine bagli olarak;

- Dolum Tesisi veya Otogaz Istasyonunda (en fazla bir tesis kosulunu saglamak kaydiyla) çalismak üzere basvurabilirler.

- Basvurularina bagli olarak LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz Istasyonlari Sorumlu Müdürü Egitim Sertifikasi düzenlenebilir.

3)Sorumlu müdür kontrol kayit defterleri LPG otogaz istasyonunda ibraza hazir hale bulundurulur ve emniyetinden lisans sahibi ve sorumlu müdür beraber sorumludur.

4)“Sorumlu müdür kontrol kayit defteri” ile Sorumlu Müdür SGK kaydi üzerinden yapilacak kontrollerde Istasyonda bulunma süreleri ile kontrol raporlari (haftalik/yillik) bire bir aynilastirilmak suretiyle Istasyonda Sorumlu Müdür Bulundurma kontrolü yapilir ve uygun olanlarin yillik “Sorumlu Müdür Sertifikasi (Sorumlu Müdür Atama Belgesi)” ücretsiz olarak yenilenir.

5)Yönetmelik yayim tarihi olan 16 Aralik 2012 tarihi itibariyle bir sorumlu müdür en fazla bir dolum veya otogaz istasyonunda görev alabilecektir.

6)Yönetmelik yayim tarihi olan 16 Aralik 2012 tarihi itibariyle sorumlu müdür sözlesme sürelerinin en az bir (1), en çok bes (5) yil süreyle yapilmis olmasi kosulu aranacaktir.

7)Yönetmelik yayim tarihi olan 16 Aralik 2012 tarihinden önce yapilmis olan sözlesmeler, sözlesme süresi göz önüne alinarak en geç 16 Aralik 2013’ye kadar geçerli olacaktir.

8)Yönetmelik yayim tarihinden önce sözlesme yapilarak, ilgili oda evrak kaydina girmis olan yeni basvurular için belge düzenlenmis olsa bile, 16.12.2012 tarihinden sonra yapilan lisans basvurularinda bir sorumlu müdürün sadece bir tesiste görev yapabilecegine iliskin düzenlemeye istinaden birden fazla tesis için yapilan sözlesme ve belgeler kabul edilmemektedir.

9)Halen Sorumlu Müdür olarak birden fazla istasyonda faaliyet yürütenlerin sözlesme süreleri 1 yildan fazla olanlar var ise yönetmelik yayim tarihi itibari ile bu sözlesmeler, Sorumlu Müdürlerce belirlenecek siraya göre bir istasyona düsürülmek üzere, digerleri sözlesme süresi 16 Aralik 2013’ü geçmemek üzere degerlendirilecektir.

Halen birden fazla istasyonda görev yapmakta olan sorumlu müdürler 16.12.2013 tarihinden sonra hangi istasyonda devam etmek istediklerine karar verebilirler. Dolayisiyla, bu sözlesmelerden her hangi birinin sözlesme süresi 16.12.2013 tarihinden önce bitmesine ragmen; en geç 16.12.2013 tarihinde digerlerini feshederek süresi dolan sözlesme ile devam edecegini beyan edenler için sözlesme yenilemesine müsaade edilecek olup diger sözlesmeler kesinlikle yenilenmeyecektir. Ayrica söz konusu beyannamede sorumlu müdürün 2014 yili için sözlesme yenilemek suretiyle devam edecegi istasyon ve bilgileri yaninda sözlesme süresine bagli olmaksizin sonuçlanacak diger istasyon bilgileri (Lisans Numaralari ile birlikte) mutlaka yer alacaktir. Söz konusu beyannamenin bir nüshasi Subece saklanacaktir.

10)Halen Sorumlu Müdür olarak birden fazla istasyonda faaliyet yürüten ve geçici maddeye dayanarak sözlesme süresinin bitmemesi nedeniyle 16.12.2013 tarihine kadar görevlerini sürdürecek olan sorumlu müdürlerin, bu fesihler nedeniyle ilgili firma ile dogabilecek ihtilaflarin önlenmesi amaciyla; sözlesme süresine bagli olmadan ilgili mevzuat geregi sona erdirilecek sözlesmelerle ilgili gerek görev yaptiklari istasyonlara gerekse ilgili odalara söz konusu sözlesme fesih ve gerekçesi hakkinda derhal, en geç 16.12.2013 tarihinden makul bir süre önce bildirim ve yazili beyanda bulunmalari gerekmektedir.

11)Sorumlu müdür sertifikasi;

a) Sorumlu müdürün görevi yerine getirecek saglik kosullarini kaybetmesi veya ölümü,

b) Sorumlu müdürün tehlikeli eylem ve/veya kötü niyet kapsaminda bulunan faaliyetler içerisinde yer almasi,

c) Sorumlu müdürün birden fazla tesiste çalismasi,

ç) Sorumlu müdürün ilgili mevzuattan dogan yükümlülüklerini ifa etmemesi veya ifasinda ihmal göstermesi,

hallerinden birinin TMMOB, yetkili mahkeme veya Kurum tarafindan tespit edilmesi durumunda TMMOB tarafindan iptal edilir.

Sorumlu müdür sertifikasinin iptali halinde, tekrar sorumlu müdür egitimini almak için bes yilin geçmesi zorunludur. Sorumlu müdür sertifikasi, saglik kosullarinin kaybedilmesi nedeniyle iptal edilmisse, gerekli saglik kosullarinin yeniden kazanildiginin ispatlanmasi halinde, bes yilin geçmesi beklenmez.

12)Sorumlu müdür sözlesmesinin yazili olarak yapilmasi zorunludur. Sözlesme süresi, çalisma saatleri ve ilgili mevzuata aykiri olmamak üzere sorumlu müdürün hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarinin neler oldugu hususlari sözlesmede açikça düzenlenir. Sorumlu müdürün ilgili mevzuatta tanimlanan hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklari sözlesme ile daraltilamaz.

13)Sözlesme süresi bir yildan az, bes yildan çok olamaz. Sorumlu müdür sözlesmelerinin noterden yapilmasi zorunlu olmayip, uygulanmasi zorunlu bir sözlesme tip örnegi de bulunmamaktadir.

14) Sorumlu müdür sözlesmesi;

a) Sorumlu müdür sertifikasinin yenilenmemesi, iptal edilmesi, süresinin sona ermesi veya,

b) Taraflarin karsilikli anlasmasi,

c) Lisansin sona ermesi veya iptali veya dagiticiya ait tesisin lisans kapsamindan çiakrtilmasi

hallerinde kendiliginden sona erer.

Sorumlu müdür sözlesmesi ayrica, sözlesmenin taraflarindan her biri tarafindan, karsi tarafa en az bir ay önceden haber vermek sartiyla, tek tarafli olarak sona erdirilebilir. Sözlesmenin sona erdirilmesine iliskin bildirim iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla yapilir.

Bu hallerin gerçeklemesi halinde lisans sahibi, bir ay içerisinde yeni bir sorumlu müdür sözlesmesi yapmak zorundadir.

15)Ilgili mevzuat kapsaminda egitim programinda gerekli degisiklikleri yapmaya, Kuruma önceden bilgi vermek kosuluyla, TMMOB yetkilidir.

http://www.epdk.gov.tr/index.php/tum-duyurular/lpg-duyurular-tumu/15-icerik/lpg-icerik/1159-2013-yili-lpg-yetkili-isletme-personeli-lpg-yetkili-teknik-personeli-ve-sorumlu-mudur-egitim-ve-belgelendirme-uygulama-esaslar