TR | EN

Petrol Piyasası 2021 Yılı Ocak Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2021 Ocak dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2021 yılı Ocak ayında 2020 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %20,11 azalarak 2.300.906,135 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %6,54 azalarak 1.189.063,022 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %34,68 azalarak 270.395,744 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %63,31 azalarak 191.897,154 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %1,19 azalarak 18.094,369 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2021 yılı Ocak ayında 2020 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam ithalat %24,67 azalarak 2.654.030,483 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %31,64 azalarak 1.834.681,437 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %1,66 azalarak 655.860,056 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2021 yılı Ocak ayında 2020 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam ihracat %36,03 azalarak 727.133,882 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %52,25 azalarak 123.416,139 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %3,17 azalarak 263.209,427 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %66,74 azalarak 145.414,494 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %36,39 azalarak 39.430,843 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2021 yılı Ocak ayında 2020 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %7,97 azalarak 1.963.135,926 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %15,74 azalarak 155.615,882 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %5,47 azalarak 1.694.093,778 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2021 yılı Ocak ayında 2020 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %33,23 azalarak 219.270,638 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %54,11 azalarak 49.070,578 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %20,93 azalarak 131.889,923 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %4,92 azalarak 35.797,029 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2021 yılı Ocak ayında:

 • Motorin türlerinde 15.653,239 ton akaryakıt ve 3.719,143 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 128.280,092 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.