TR | EN

Petrol Piyasası 2021 Yılı Şubat Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2021 Şubat dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2021 yılı Şubat ayında 2020 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %24,49 azalarak 2.022.892,153 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %25,46 azalarak 925.692,062 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %42,39 azalarak 215.265,707 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %56,24 azalarak 176.220,325 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %5,90 azalarak 44.428,597 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2021 yılı Şubat ayında 2020 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ithalat %18,51 azalarak 2.445.745,210 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %32,61 azalarak 1.567.876,312 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %23,02 artarak 680.279,845 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2021 yılı Şubat ayında 2020 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ihracat %19,11 azalarak 634.694,755 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %46,51 azalarak 78.099,301 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %22,91 azalarak 132.463,515 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %60,84 azalarak 126.372,811 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %2,56 azalarak 52.653,910 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2021 yılı Şubat ayında 2020 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %5,22 azalarak 1.998.036,179 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %8,80 azalarak 162.109,536 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %2,72 azalarak 1.732.082,812 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2021 yılı Şubat ayında 2020 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %16,42 azalarak 245.326,036 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %45,60 azalarak 47.839,812 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %0,67 azalarak 161.829,011 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %2,55 artarak 33.337,357 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2021 yılı Şubat ayında:

 • Motorin türlerinde 11.465,449 ton akaryakıt ve 4.570,407 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 158.743,820 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.