TR | EN

Petrol Piyasası 2021 Yılı Mart Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2021 Mart dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2021 yılı Mart ayında 2020 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %7,93 azalarak 2.748.000,464 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %13,61 azalarak 1.201.607,331 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %27,15 azalarak 292.416,087 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %49,14 azalarak 195.610,324 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %67,92 artarak 78.558,192 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2021 yılı Mart ayında 2020 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ithalat %4,02 azalarak 3.383.888,178 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %10,70 azalarak 2.399.154,696 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %16,34 artarak 782.762,348 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2021 yılı Mart ayında 2020 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ihracat %34,05 azalarak 637.996,083 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %55,28 azalarak 116.785,334 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %44,43 azalarak 168.140,540 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %30,53 azalarak 160.900,327 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %13,07 artarak 50.556,003 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2021 yılı Mart ayında 2020 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %6,90 artarak 2.494.480,149 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %9,60 artarak 201.334,494 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %9,04 artarak 2.188.671,936 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2021 yılı Mart ayında 2020 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %6,95 azalarak 254.344,866 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %21,04 azalarak 56.774,371 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %1,78 artarak 162.922,972 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %1,30 artarak 34.593,026 ton olarak gerçekleşmiştir.

Transit Rejime Tabi Teslimler

2021 yılı Mart ayında:

 • Motorin türlerinde 57.338,576 ton akaryakıt ve 4.886,597 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 159.734,001 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.