TR | EN

Petrol Piyasası 2021 Yılı Nisan Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2021 Nisan dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2021 yılı Nisan ayında 2020 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %11,86 artarak 2.895.711,808 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %13,79 artarak 1.442.986,114 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %35,45 artarak 370.998,652 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %78,61 artarak 280.759,868 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %9,25 artarak 54.600,17 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2021 yılı Nisan ayında 2020 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ithalat %21,06 artarak 3.571.680,964 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %11,04 artarak 2.612.004,535 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %70,18 artarak 787.496,153 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

 İhracat

 

2021 yılı Nisan ayında 2020 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ihracat %2,38 artarak 887.639,384 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %37,40 artarak 116.785,334 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %23,50 azalarak 275.860,789 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %11,76 azalarak 174.018,737 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %126,48 artarak 114.216,885 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

2021 yılı Nisan ayında 2020 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %42,07 artarak 2.447.437,051 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %64 artarak 187.366,453 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %40,82 artarak 2.159.414,213 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2021 yılı Nisan ayında 2020 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %19,21 artarak 257.396,677 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %143,06 artarak 56.172,864 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %5,55 azalarak 149.489,630 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %113,97 artarak 49.312,669 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2021 yılı Nisan ayında:

 • Motorin türlerinde 24.777,622 ton akaryakıt ve 20.651,449 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 146.666,353 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.