TR | EN

Petrol Piyasası 2021 Yılı Mayıs Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2021 Mayıs dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2021 yılı Mayıs ayında 2020 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %19,03 artarak 3.008.891,472 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %6,19 artarak 1.370.277,715 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %82,11 artarak 439.923,083 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %55,59 artarak 246.689,172 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %236,26 artarak 119.326,638 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2021 yılı Mayıs ayında 2020 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ithalat %9,94 artarak 3.389.258,635 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %10,96 artarak 2.589.725,432 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %19,76 artarak 691.614,663 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2021 yılı Mayıs ayında 2020 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ihracat %30,00 artarak 1.052.025,844 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %68,27 artarak 230.852,618 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %24,30 azalarak 280.479,073 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %42,53 artarak 181.329,935 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %110,87 artarak 119.424,345 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

2021 yılı Mayıs ayında 2020 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %14,25 artarak 2.086.210,496 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %38,08 artarak 177.173,242 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %12,28 artarak 1.820.335,596 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2021 yılı Mayıs ayında 2020 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %58,50 artarak 263.999,432 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %201,12 artarak 57.458,966 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %35,37 artarak 159.155,306 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %62,46 artarak 35.669,195 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2021 yılı Mayıs ayında:

 • Motorin türlerinde 11.211,350 ton akaryakıt ve 5.367,096 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 154.592,698 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.