TR | EN

Petrol Piyasası 2021 Yılı Haziran Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2021 Haziran dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2021 yılı Haziran ayında 2020 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %39,81 artarak 3.173.133,554 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %28,57 artarak 1.563.755,545 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %96,40 artarak 408.594,440 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %101,59 artarak 278.091,865 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %679,23 artarak 88.272,274 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2021 yılı Haziran ayında 2020 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ithalat %43,24 artarak 3.992.160,407 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %72,89 artarak 2.855.062,287 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %10,97 artarak 1.007.281,359 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2021 yılı Haziran ayında 2020 yılı Haziran ayına göre:

 

 • Toplam ihracat %161,74 artarak 1.008.468,505 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %334,29 artarak 198.650,350 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %316,50 artarak 266.013,919 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %67,34 artarak 226.694,085 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %203,09 artarak 124.390,742 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2021 yılı Haziran ayında 2020 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %10,05 artarak 2.729.878,398 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %23,48 artarak 260.952,672 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %7,73 artarak 2.342.188,331 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2021 yılı Haziran ayında 2020 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %40,04 artarak 283.494,705 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %115,16 artarak 92.445,080 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %18,14 artarak 149.750,251 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %50,13 artarak 36.554,065 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2021 yılı Haziran ayında:

 • Motorin türlerinde 21.974,930 ton akaryakıt ve 4.713,306 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 146.754,210 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.