TR | EN

Petrol Piyasası 2021 Yılı Temmuz Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2021 Temmuz dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2021 yılı Temmuz ayında 2020 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %18,04 artarak 3.343.228,020 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %6,95 azalarak 1.490.361,387 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %22,25 artarak 414.397,198 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %126,21 artarak 367.949,029 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %284,08 artarak 136.818,519 ton olarak gerçekleşmiştir.
 •  

İthalat

 

2021 yılı Temmuz ayında 2020 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ithalat %1,31 azalarak 4.295.653,115 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %2,96 azalarak 3.006.922,589 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %22,65 azalarak 1.043.248,138 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2021 yılı Temmuz ayında 2020 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ihracat %62,27 artarak 843.693,637 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %6,84 artarak 93.109,203 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %0,40 artarak 140.968,138 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %180,87 artarak 342.908,463 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %156,22 artarak 115.035,198 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2021 yılı Temmuz ayında 2020 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %0,21 azalarak 2.953.410,920 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %28,69 artarak 354.957,301 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %3,34 azalarak 2.466.132,487 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2021 yılı Temmuz ayında 2020 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %15,98 artarak 317.832,582 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %75,66 artarak 118.046,714 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %0,42 artarak 153.581,968 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %10,92 artarak 43.328,254 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2021 yılı Temmuz ayında:

 • Motorin türlerinde 19.770,834 ton akaryakıt ve 4.366,471 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 150.027,006 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.