TR | EN

Petrol Piyasası 2021 Yılı Ağustos Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2021 Ağustos dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2021 yılı Ağustos ayında 2020 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %15,36 artarak 3.367.190,212 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %4,60 azalarak 1.515.791,681 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %5,24 artarak 390.603,745 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %53,41 artarak 397.470,456 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %21,21 artarak 59.400,479 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2021 yılı Ağustos ayında 2020 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ithalat %38,97 artarak 4.108.295,412 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %52,06 artarak 2.855.793,609 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %46,09 artarak 1.066.544,505 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

2021 yılı Ağustos ayında 2020 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ihracat %60,93 artarak 780.166,048 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %9,66 artarak 48.823,591 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %31,86 azalarak 102.899,973 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %54,53 artarak 288.989,218 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %147,90 artarak 83.263,675 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

2021 yılı Ağustos ayında 2020 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %3,02 artarak 2.929.426,163 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %21,17 artarak 328.165,645 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %0,51 artarak 2.453.372,201 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

2021 yılı Ağustos ayında 2020 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %42,79 artarak 451.623,946 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %159,56 artarak 200.511,060 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %4,71 artarak 193.108,454ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %24,44 artarak 51.334,593 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

2021 yılı Ağustos ayında:

 • Motorin türlerinde 47.719,612 ton akaryakıt ve 8.330,052 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 189.078,576 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.