TR | EN

Petrol Piyasası 2021 Yılı Eylül Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2021 Eylül dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2021 yılı Eylül ayında 2020 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %6,41 artarak 3.216.485,452 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %2,50 artarak 1.520.636,347 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %14,37 artarak 438.963,878 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %36,70 artarak 305.153,609 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %150,34 artarak 126.193,275 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

2021 yılı Eylül ayında 2020 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ithalat %11,43 azalarak 3.983.275,982 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %16,65 azalarak 2.843.451,189 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %5,19 artarak 946.200,278 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2021 yılı Eylül ayında 2020 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ihracat %11,27 artarak 746.156,932 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %31,20 azalarak 125.515,456 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %11,46 azalarak 177.761,499 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %17,77 artarak 226.143,708 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %136,39 artarak 82.050,967 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2021 yılı Eylül ayında 2020 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %1,21 artarak 2.849.060,241 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %24,10 artarak 297.978,661 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %0,90 azalarak 2.427.013,282 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2021 yılı Eylül ayında 2020 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %41,41 artarak 427.201,194 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %180,71 artarak 189.986,956 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %0,08 artarak 183.808,020 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %18,70 artarak 52.881,109 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2021 yılı Eylül ayında:

 • Motorin türlerinde 61.402,360 ton akaryakıt ve 6.120,916 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 181.857,455 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.