TR | EN

Petrol Piyasası 2021 Yılı Ekim Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2021 Ekim dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2021 yılı Ekim ayında 2020 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %12,13 artarak 3.278.619,087 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %11,21 artarak 1.592.747,926 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %4,39 artarak 438.459,617 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %95,38 artarak 293.247,891 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %76,77 artarak 132.570,423 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

2021 yılı Ekim ayında 2020 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam ithalat %22,35 artarak 4.205.034,833 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %24,25 artarak 2.893.199,880 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %8,66 artarak 1.045.382,071 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2021 yılı Ekim ayında 2020 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam ihracat %11,66 artarak 1.017.614,236 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %14,64 azalarak 163.154,263 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %0,61 artarak 256.265,619 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %73,10 artarak 326.877,373 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %67,61 artarak 173.211,137 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2021 yılı Ekim ayında 2020 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %2,92 artarak 2.840.135,304 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %44,99 artarak 308.247,193 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %1,10 azalarak 2.409.483,265 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2021 yılı Ekim ayında 2020 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %1,91 artarak 327.082,334 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %68,12 artarak 103.371,149 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %13,83 azalarak 175.267,922 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %10,04 azalarak 48.012,548 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2021 yılı Ekim ayında:

 • Motorin türlerinde 50.504,197 ton akaryakıt ve 6.952,630 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 172.396,533 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.