TR | EN

Petrol Piyasası 2021 Yılı Kasım Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2021 Kasım dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2021 yılı Kasım ayında 2020 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %17,35 artarak 3.343.522,329 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %7,37 artarak 1.599.942,886 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %31,43 artarak 489.751,433 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %87,56 artarak 278.795,078 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %57,95 artarak 75.058,585 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2021 yılı Kasım ayında 2020 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam ithalat %19,90 artarak 4.285.644,130 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %15,74 artarak 2.980.127,982 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %27,29 artarak 947.290,216 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2021 yılı Kasım ayında 2020 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam ihracat %15,35 artarak 799.432,601 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %12,45 azalarak 174.318,362 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %24,35 azalarak 128.044,538 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %21,16 artarak 175.322,495 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %89,72 artarak 75.954,435 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2021 yılı Kasım ayında 2020 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %1,19 artarak 2.657.320,932 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %39,23 artarak 282.953,189 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %3,15 azalarak 2.257.511,682 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2021 yılı Kasım ayında 2020 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %30,58 artarak 360.158,783 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %182,79 artarak 147.404,621 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %4,22 azalarak 161.568,883 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %0,65 artarak 48.351,719 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2021 yılı Kasım ayında:

 • Motorin türlerinde 30.425,441 ton akaryakıt ve 8.238,995 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 158.559,318 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.