TR | EN

Petrol Piyasası 2021 Yılı Aralık Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2021 Aralık dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2021 yılı Aralık ayında 2020 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %16,03 artarak 3.290.388,764 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %13,61 artarak 1.622.309,292 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %20,79 artarak 442.195,901 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %38,14 artarak 294.351,076 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %396,92 artarak 261.898,389 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2021 yılı Aralık ayında 2020 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ithalat %42,42 artarak 4.027.427,466 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %45,91 artarak 2.980.359,984 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %42,04 artarak 869.563,538 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2021 yılı Aralık ayında 2020 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ihracat %57,34 artarak 1.139.556,621 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %19,42 azalarak 157.870,994 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %61,21 artarak 356.604,265 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %79,55 artarak 261.379,932 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %439,89 artarak 202.904,465 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2021 yılı Aralık ayında 2020 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %17,03 artarak 2.691.979,209 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %94,99 artarak 303.064,662 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %10,77 artarak 2.269.930,769 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2021 yılı Aralık ayında 2020 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %0,69 artarak 301.753,662 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %57,58 artarak 63.043,596 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %7,71 azalarak 183.513,499 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %4,25 azalarak 48.410,965 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2021 yılı Aralık ayında:

 • Motorin türlerinde 49.664,135 ton akaryakıt ve 10.612,708 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 178.322,596 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.