TR | EN

Petrol Piyasası 2022 Yılı Ocak Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2022 Ocak dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2022 yılı Ocak ayında 2021 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %30,88 artarak 3.011.487,457 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %6,35 artarak 1.264.536,139 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %15,77 artarak 313.024,165 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %90,75 artarak 366.052,965 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %931,05 artarak 186.561,803 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

?İthalat

 

2022 yılı Ocak ayında 2021 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam ithalat %34,88 artarak 3.579.639,523 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %42,25 artarak 2.609.752,086 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %8,98 artarak 714.768,969 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

2022 yılı Ocak ayında 2021 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam ihracat %26,82 artarak 922.118,606 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %9,29 azalarak 111.951,266 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %36,41 azalarak 167.373,748 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %75,80 artarak 255.638,858 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %428,08 azalarak 208.225,107 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2022 yılı Ocak ayında 2021 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %4,88 artarak 2.059.147,157 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %43,57 artarak 223.422,057 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %0,77 artarak 1.707.208,575 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2022 yılı Ocak ayında 2021 yılı Ocak ayına göre:

 

 • Toplam ihrakiye satışları %28,97 artarak 283.380,567 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %53,37 artarak 75.257,486 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %23,83 artarak 163.325,307 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %3,65 azalarak 34.927,146 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2022 yılı Ocak ayında:

 • Motorin türlerinde 15.260,155 ton akaryakıt ve 7.459,900 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 161.296,015 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.