TR | EN

Petrol Piyasası 2022 Yılı Şubat Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2022 Şubat dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2022 yılı Şubat ayında 2021 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %33,73 artarak 2.705.230,631 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %30,50 artarak 1.208.026,702 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %40,17 artarak 301.736,740 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %73,64 artarak 305.996,833 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %867,66 artarak 163.869,877 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2022 yılı Şubat ayında 2021 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ithalat %31,14 artarak 3.207.282,435 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %49,60 artarak 2.345.489,263 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %1,38 azalarak 670.906,078 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2022 yılı Şubat ayında 2021 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ihracat %30,97 artarak 831.258,197 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %13,96 azalarak 67.200,076 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %11,19 azalarak 117.640,010 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %128,42 artarak 288.658,486 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %163,51 artarak 138.746,158 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2022 yılı Şubat ayında 2021 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %6,84 artarak 2.134.791,155 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %41,86 artarak 229.969,545 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %2,35 artarak 1.772.821,253 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2022 yılı Şubat ayında 2021 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %10,76 artarak 271.740,288 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %49,99 artarak 71.756,552 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %12,55 azalarak 141.512,977 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %31,82 artarak 43.944,074 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2022 yılı Şubat ayında:

 • Motorin türlerinde 36.205,108 ton akaryakıt ve 9.038,220 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 138.833,086 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.