TR | EN

Petrol Piyasası 2022 Yılı Mart Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2022 Mart dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2022 yılı Mart ayında 2021 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %13,51 artarak 3.119.360,790 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %28,56 artarak 1.544.838,466 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %41,43 artarak 413.550,954 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %57,41 artarak 307.916,697 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %144,07 artarak 191.735,376 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2022 yılı Mart ayında 2021 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ithalat %14,31 artarak 3.868.259,221 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %11,22 artarak 2.668.276,139 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %1,37 azalarak 772.044,995 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2022 yılı Mart ayında 2021 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ihracat %71,57 artarak 1.093.204,971 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %3,82 artarak 121.241,638 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %96,40 artarak 330.233,717 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %58,17 artarak 253.362,418 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %328,34 artarak 216.551,459 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2022 yılı Mart ayında 2021 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %10,13 azalarak 2.241.921,898 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %1,46 azalarak 209.990,777 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %13,42 azalarak 1.884.818,274 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2022 yılı Mart ayında 2021 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %5,29 artarak 267.852,812 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %47,48 artarak 83.757,515 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %15,85 azalarak 137.123,985 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %10,31 artarak 38.159,919 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2022 yılı Mart ayında:

 • Motorin türlerinde 52.367,329 ton akaryakıt ve 5.730,733 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 134.407,115 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.