TR | EN

Petrol Piyasası 2022 Yılı Nisan Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2022 Nisan dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2022 yılı Nisan ayında 2021 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %11,56 artarak 3.230.425,444 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %2,61 artarak 1.480.576,899 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %17,84 artarak 437.179,217 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %22,44 artarak 343.764,391 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %245,40 artarak 189.591,411 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2022 yılı Nisan ayında 2021 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ithalat %10,13 artarak 3.933.497,070 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %15,49 artarak 3.016.571,138 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %16,59 azalarak 656.870,431 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2022 yılı Nisan ayında 2021 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ihracat %34,41 artarak 1.193.090,454 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %41,50 artarak 230.424,405 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %23,37 azalarak 211.393,726 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %76,03 artarak 306.320,128 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %96,38 artarak 224.301,736 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2022 yılı Nisan ayında 2021 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %0,71 azalarak 2.430.729,640 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %45,43 artarak 271.474,595 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %5,93 azalarak 2.032.709,183 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2022 yılı Nisan ayında 2021 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %3,09 artarak 249.578,845 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %51,52 artarak 85.115,691 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %17,30 azalarak 123.646,537 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %13,15 artarak 38.471,088 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2022 yılı Nisan ayında:

 • Motorin türlerinde 31.657,051 ton akaryakıt ve 6.576,300 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 120.768,704 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.