TR | EN

Petrol Piyasası 2022 Yılı Mayıs Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2022 Mayıs dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2022 yılı Mayıs ayında 2021 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %17,53 artarak 3.536.233,727 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %18,08 artarak 1.617.998,526 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %20,70 artarak 530.966,062 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %95,26 artarak 481.687,748 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %78,99 artarak 213.584,962 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

2022 yılı Mayıs ayında 2021 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ithalat %13,21 artarak 3.836.983,563 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %14,73 artarak 2.971.192,930 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %17,61 azalarak 569.804,434 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

2022 yılı Mayıs ayında 2021 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ihracat %12,74 artarak 1.186.091,181 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %11,79 artarak 258.064,333 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %4,47 artarak 293.002,811 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %65,06 artarak 299.307,955 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %61,04 artarak 192.324,081 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 2022 yılı Mayıs ayında 2021 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %19,52 artarak 2.498.521,520 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %51,31 artarak 269.298,416 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %15,06 artarak 2.098.588,460 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2022 yılı Mayıs ayında 2021 yılı Mayıs ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %21,78 artarak 321.448,718 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %190,41 artarak 166.694,745 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %32,81 azalarak 106.949,489 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %22,34 artarak 43.637,012 ton olarak gerçekleşmiştir.

Transit Rejime Tabi Teslimler

2022 yılı Nisan ayında:

 • Motorin türlerinde 101.204,272 ton akaryakıt ve 3.712,514 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 102.140,900 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.