TR | EN

Petrol Piyasası 2022 Yılı Haziran Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2022 Haziran dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2022 yılı Haziran ayında 2021 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %5,32 artarak 3.341.813,249 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %8,22 azalarak 1.435.267,137 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %21,01 artarak 494.428,572 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %69,74 artarak 472.043,781 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %106,62 artarak 182.390,203 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2022 yılı Haziran ayında 2021 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ithalat %4,91 artarak 4.188.246,413 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %11,02 artarak 3.169.596,897 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %23,35 azalarak 772.036,934 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2022 yılı Haziran ayında 2021 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ihracat %14,73 artarak 1.157.017,418 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %13,53 artarak 225.519,703 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %44,04 azalarak 148.854,655 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %106,90 artarak 469.026,762 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %15,18 artarak 143.271,077 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2022 yılı Haziran ayında 2021 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %15,22 azalarak 2.317.820,792 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %8,95 azalarak 238.439,963 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %17,16 artarak 1.942.822,625 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2022 yılı Haziran ayında 2021 yılı Haziran ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %4,86 azalarak 269.733,933 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %8,74 artarak 100.524,969 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %17,95 azalarak 122.892,477 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %9,82 artarak 40.142,419 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2022 yılı Haziran ayında:

 • Motorin türlerinde 120.577,452 ton akaryakıt ve 6.123,939 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 120.427,111 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.