TR | EN

Petrol Piyasası 2022 Yılı Temmuz Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2022 Temmuz dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

2022 yılı Temmuz ayında 2021 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %2,17 artarak 3.415.921,375 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %0,16 azalarak 1.487.904,051 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %31,04 artarak 543.030,893 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %31,51 artarak 483.896,897 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %8,65 azalarak 124.983,949 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

2022 yılı Temmuz ayında 2021 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ithalat %2,62 azalarak 4.183.008,868 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %0,43 azalarak 2.993.843,803 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %23,20 azalarak 801.215,585 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

2022 yılı Temmuz ayında 2021 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ihracat %23,48 artarak 1.047.610,632 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %158,65 artarak 240.831,188 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %41,34 azalarak 82.696,075 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %20,81 artarak 419.918,281 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %26,23 artarak 145.210,925 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

2022 yılı Temmuz ayında 2021 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %12,58 azalarak 2.582.533,376 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %7,29 azalarak 328.794,340 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %13,71 azalarak 2.128.837,581 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

2022 yılı Temmuz ayında 2021 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %19,18 artarak 378.852,658 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %66,38 artarak 196.423,894 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %15,44 azalarak 129.892,590 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %6,38 artarak 46.093,505 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

2022 yılı Temmuz ayında:

 • Motorin türlerinde 78.839,435 ton akaryakıt ve 7.475,561 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 124.152,435 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 94.779,964 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.