TR | EN

Petrol Piyasası 2022 Yılı Ağustos Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2022 Ağustos dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2022 yılı Ağustos ayında 2021 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %0,02 azalarak 3.366.369,749 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %3,99 azalarak 1.455.322,444 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %26,26 artarak 493.182,195 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %26,14 artarak 501.353,181 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %66,39 artarak 98.837,572 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2022 yılı Ağustos ayında 2021 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ithalat %5,60 artarak 4.338.242,950 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %3,04 artarak 2.942.495,834 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %3,53 azalarak 1.028.866,280 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2022 yılı Ağustos ayında 2021 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ihracat %57,60 artarak 1.229.585,630 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %402,23 artarak 245.205,797 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %107,15 artarak 213.159,918 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %60,84 artarak 464.815,693 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %28,06 artarak 106.628,785 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2022 yılı Ağustos ayında 2021 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %4,49 azalarak 2.805.673,555 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %4,04 artarak 341.427,518 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %5,67 azalarak 2.321.871,674 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2022 yılı Ağustos ayında 2021 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %22,62 azalarak 349.453,358 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %16,63 azalarak 167.159,810 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %33,13 azalarak 129.137,047 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %2,25 azalarak 50.177,850 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2022 yılı Ağustos ayında:

 • Motorin türlerinde 78.035,072 ton akaryakıt ve 6.550,041 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 124.207,262 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 65.653,101 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.