TR | EN

Petrol Piyasası 2022 Yılı Eylül Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2022 Eylül dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2022 yılı Eylül ayında 2021 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %1,64 artarak 3.269.084,567 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %7,41 azalarak 1.407.980,664 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %5,07 artarak 461.226,605 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %48,07 artarak 451.831,327 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %5,89 artarak 133.627,483 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2022 yılı Eylül ayında 2021 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ithalat %9,16 artarak 4.348.338,258 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %4,96 artarak 2.984.449,191 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %4,30 azalarak 905.557,239 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

2022 yılı Eylül ayında 2021 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ihracat %57,60 artarak 1.202.847,201 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %0,49 artarak 126.128,334 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %32,06 artarak 234.744,831 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %54,92 artarak 377.086,227 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %82,91 artarak 150.079,419 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

2022 yılı Eylül ayında 2021 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %6,98 azalarak 2.642.196,775 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %2,95 artarak 307.021,015 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %9,44 azalarak 2.189.885,803 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2022 yılı Eylül ayında 2021 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %8,46 azalarak 390.814,149 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %3,64 artarak 196.922,250 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %27,17 azalarak 133.675,857 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %6,54 azalarak 49.422,115 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2022 yılı Eylül ayında:

 • Motorin türlerinde 152.950,204 ton akaryakıt ve 4.757,463 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 128.301,558 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 103.209,319 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.