TR | EN

Petrol Piyasası 2022 Yılı Ekim Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2022 Ekim dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2022 yılı Ekim ayında 2021 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %1,97 azalarak 3.214.026,386 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %2,11 azalarak 1.559.070,267 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %1,23 azalarak 433.069,695 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %32,34 artarak 388.070,715 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %10,03 artarak 145.866,038 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2022 yılı Ekim ayında 2021 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam ithalat %0,04 azalarak 4.203.519,340 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %0,31 azalarak 2.884.087,490 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %17,52 azalarak 862.282,670 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2022 yılı Ekim ayında 2021 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam ihracat %16,71 artarak 1.187.718,955 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %11,13 azalarak 145.003,238 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %16,35 azalarak 214.372,340 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %31,25 artarak 429.024,077 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %17,84 azalarak 142.313,399 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2022 yılı Ekim ayında 2021 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %8,73 azalarak 2.652.239,417 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %0,27 azalarak 307.454,611 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %11,50 azalarak 2.188.762,425 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2022 yılı Ekim ayında 2021 yılı Ekim ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %6,24 azalarak 306.670,927 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %9,36 artarak 113.049,382 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %26,21 azalarak 129.324,059 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %2,60 artarak 49.261,108 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2022 yılı Ekim ayında:

 • Motorin türlerinde 86.278,603 ton akaryakıt ve 4.216,636 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 124.514,875 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 20.931,528 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.