TR | EN

Petrol Piyasası 2022 Yılı Kasım Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2022 Kasım dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2022 yılı Kasım ayında 2021 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %9,12 azalarak 3.038.695,973 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %9,86 azalarak 1.442.239,219 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %20,67 azalarak 388.452,107 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %11,39 artarak 310.558,538 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %34,27 artarak 100.781,933 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

2022 yılı Kasım ayında 2021 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam ithalat %7,42 azalarak 3.967.559,371 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %11,63 azalarak 2.633.417,587 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %2,98 azalarak 919.097,388 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2022 yılı Kasım ayında 2021 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam ihracat %0,84 artarak 806.165,619 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %30,32 azalarak 121.461,522 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %68,05 artarak 215.174,533 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %65,35 artarak 289.889,621 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %12,21 artarak 85.229,096 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 2022 yılı Kasım ayında 2021 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %8,02 azalarak 2.449.071,610 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %10,26 azalarak 253.921,656 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %9,54 azalarak 2.046.988,902 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2022 yılı Kasım ayında 2021 yılı Kasım ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %13,20 azalarak 312.807,832 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %10,26 azalarak 132.284,915 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %18,99 azalarak 130.891,547 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %12,27 azalarak 42.604,459 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2022 yılı Kasım ayında:

 • Motorin türlerinde 64.373,273 ton akaryakıt ve 1.527,611 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 126.715,785 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 38.014,827 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.