TR | EN

Petrol Piyasası 2022 Yılı Aralık Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2022 Aralık dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2022 yılı Aralık ayında 2021 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %15,57 azalarak 2.778.192,694 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %10,51 azalarak 1.451.769,572 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %19,19 azalarak 357.324,060 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %2,89 artarak 302.858,983 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %77,73 azalarak 58.330,278 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2022 yılı Aralık ayında 2021 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ithalat %6,81 azalarak 3.753.265,943 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %23,93 azalarak 2.267.025,601 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %25,40 artarak 1.090.438,714 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

2022 yılı Aralık ayında 2021 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ihracat %30,79 azalarak 788.797,457 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %51,13 azalarak 77.151,958 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %24,55 azalarak 269.041,353 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %3,28 artarak 270.096,608 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %56,67 azalarak 87.914,936 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2022 yılı Aralık ayında 2021 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %1,46 artarak 2.727.445,907 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %4,06 artarak 315.381,384 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %0,83 azalarak 2.247.098,372 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2022 yılı Aralık ayında 2021 yılı Aralık ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %15,75 artarak 346.467,837 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %94,54 artarak 122.658,878 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %14,50 azalarak 156.286,162 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %17,36 artarak 54.784,014 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2022 yılı Aralık ayında:

 • Motorin türlerinde 95.950,780 ton akaryakıt ve 4.694,122 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 152.854,111 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 47.942,439 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.