TR | EN

Petrol Piyasası 2023 Yılı Ocak Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 Ocak dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2023 yılı Ocak ayında 2022 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %10,85 azalarak 2.684.745,838 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %9,93 artarak 1.390.059,734 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %8,75 azalarak 285.631,687 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %1,55 artarak 371.730,544 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %61,50 azalarak 71.826,095 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

?İthalat

 

2023 yılı Ocak ayında 2022 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam ithalat %3,63 azalarak 3.449.668,926 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %13,56 azalarak 2.255.846,010 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %8,71 artarak 777.024,011 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2023 yılı Ocak ayında 2022 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam ihracat %8,45 artarak 922.118,606 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %54,04 azalarak 51.452,380 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %101,96 artarak 338.021,101 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %7,81 artarak 275.594,100 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %45,32 azalarak 113.859,318 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2023 yılı Ocak ayında 2022 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %7,31 artarak 2.208.923,049 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %17,80 artarak 263.180,811 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %5,38 artarak 1.799.003,443 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2023 yılı Ocak ayında 2022 yılı Ocak ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %5,49 artarak 298.269,174 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %75,24 artarak 130.759,633 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %21,45 azalarak 128.292,978 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %6,24 artarak 37.105,595 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2023 yılı Ocak ayında:

 • Motorin türlerinde 79.546,692 ton akaryakıt ve 6.562,855 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 127.041,605 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 45.371,691 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.