TR | EN

Petrol Piyasası 2023 Yılı Şubat Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 Şubat dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2023 yılı Şubat ayında 2022 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %16,82 azalarak 2.250.200,483 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %10,91 azalarak 1.076.264,675 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %20,10 azalarak 241.085,443 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %24,97 artarak 382.404,234 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %37,27 azalarak 102.795,429 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2023 yılı Şubat ayında 2022 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ithalat %0,58 artarak 3.225.886,250 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %13,99 azalarak 2.017.437,822 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %26,44 artarak 848.269,303 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

2023 yılı Şubat ayında 2022 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ihracat %3,9 azalarak 814.769,287 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %89,85 azalarak 6.821,314 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %113,98 artarak 251.721,066 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %4,07 artarak 300.463,491 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %42,61 azalarak 79.623,892 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2023 yılı Şubat ayında 2022 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %1,09 artarak 2.344.038,834 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %11,79 artarak 257.089,749 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %2,08 azalarak 1.780.226,789 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2023 yılı Şubat ayında 2022 yılı Şubat ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %8,10 artarak 293.696,698 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %83,55 artarak 131.631,642 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %17,61 azalarak 116.593,261 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %19,20 azalarak 35.506,970 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2023 yılı Şubat ayında:

 • Motorin türlerinde 46.744,245 ton akaryakıt ve 3.368,349 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 114.223,060 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 35.036,495 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.