TR | EN

Petrol Piyasası 2023 Yılı Mart Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 Mart dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

2023 yılı Mart ayında 2022 yılı Mart ayına göre;

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %7,69 azalarak 2.879.402,854 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %19,95 azalarak 1.236.660,113 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %17,30 azalarak 342.019,303 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %47,61 artarak 454.504,118 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %50,00 azalarak 95.864,870 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2023 yılı Mart ayında 2022 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ithalat %7,27 artarak 4.119.359,330 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %5,22 azalarak 2.528.964,252 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %48,31 artarak 1.145.025,183 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

2023 yılı Mart ayında 2022 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ihracat %3,51 azalarak 1.133.146,790 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %62,95 azalarak 44.925,458 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %2,70 azalarak 321.357,923 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %96,40 artarak 500.550,257 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %29,88 azalarak 151.849,791 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2023 yılı Mart ayında 2022 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %13,25 artarak 2.539.042,557 ton olarak gerçekleşmiştir
 • Benzin türleri satışları %45,25 artarak 305.011,148 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %10,90 artarak 2.090.238,154 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2023 yılı Mart ayında 2022 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %11,80 artarak 299.460,535 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %18,77 artarak 99.513,124 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %14,20 artarak 156.590,573 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %7,30 artarak 40.917,106 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2023 yılı Mart ayında:

 • Motorin türlerinde 109.184,593 ton akaryakıt ve 5.578,549 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 152.761,080 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 9.431,517 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.