TR | EN

Petrol Piyasası 2023 Yılı Temmuz Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 Temmuz dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2023 yılı Temmuz ayında 2022 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %7,64 azalarak 3.154.972,13 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %11,81 azalarak 1.312.223,17 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %18,35 azalarak 443.395,65 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %16,19 artarak 562.228,82 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %24,22 azalarak 94.707,08 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2023 yılı Temmuz ayında 2022 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ithalat %1,46 azalarak 4.121.936,77 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %19,26 azalarak 2.417.102,44 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %57,94 artarak 1.265.470,39 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

2023 yılı Temmuz ayında 2022 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ihracat %4,96 azalarak 1.009.223,29 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %96,71 azalarak 7.930,67 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %43,80 azalarak 46.481,36 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %8,88 artarak 472.792,83 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %23,35 azalarak 111.302,73 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

2023 yılı Temmuz ayında 2022 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %24,94 artarak 3.226.627,99 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %28,91 artarak 423.864,25 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %24,68 artarak 2.654.149,10 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

2023 yılı Temmuz ayında 2022 yılı Temmuz ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %0,77 azalarak 375.929,79 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %2,12 artarak 200.612,56 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %3,98 azalarak 124.724,58 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %4,72 azalarak 43.904,23 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

2023 yılı Temmuz ayında:

 • Motorin türlerinde 13.147,17 ton akaryakıt ve 5.468,040 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 121.496,39 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 90.632,51 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.