TR | EN

Petrol Piyasası 2023 Yılı Ağustos Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 Ağustos dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2023 yılı Ağustos ayında 2022 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %3,74 artarak 3.492.352,81 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %0,17 azalarak 1.452.846,31 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %8,88 azalarak 449.369,09 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %29,18 artarak 647.630,70 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %14,77 azalarak 84.237,63 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2023 yılı Ağustos ayında 2022 yılı Ağustos ayına göre:

 

 • Toplam ithalat %0,30 artarak 4.351.165,75 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %3,05 azalarak 2.852.705,36 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %1,04 artarak 1.039.611,89 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2023 yılı Ağustos ayında 2022 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ihracat %4,57 azalarak 1.173.515,49 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %89,02 azalarak 26.914,11 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %15,12 azalarak 181.054,17 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %18,04 artarak 548.733,91 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %27,16 azalarak 77.670,73 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

2023 yılı Ağustos ayında 2022 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %1,55 azalarak 2.761.647,36 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %8,48 artarak 370.366,57 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %3,98 azalarak 2.229.333,36 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2023 yılı Ağustos ayında 2022 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %6,71 artarak 372.480,96 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %2,02 artarak 170.547,18 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %8,36 artarak 139.562,26 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %10,94 artarak 55.606,17 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

2023 yılı Ağustos ayında:

 • Motorin türlerinde 4.000 ton akaryakıt ve 5.326,09 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 137.572,10 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 51.724,07 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.