TR | EN

Petrol Piyasası 2023 Yılı Eylül Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2023 Eylül dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

 

2023 yılı Eylül ayında 2022 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %0,29 artarak 3.278.548,77 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %6,89 azalarak 1.310.976,06 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %5,40 artarak 486.119,04 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %23,54 artarak 558.203,65 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %29,96 azalarak 93.956,58 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2023 yılı Eylül ayında 2022 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ithalat %0,31 artarak 4.362.004,42 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %0,76 azalarak 2.961.661,97 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %11,71 artarak 1.011.609,92 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2023 yılı Eylül ayında 2022 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ihracat %0,58 artarak 1.212.617,12 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %50,71 artarak 190.091,29 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %43,12 azalarak 133.533,36 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %38,03 artarak 524.380,44 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %8,48 azalarak 137.348,29 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

2023 yılı Eylül ayında 2022 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %6,50 artarak 2.813.059,61 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %25,82 artarak 386.287,42 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %3,99 artarak 2.276.329,53 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2023 yılı Eylül ayında 2022 yılı Eylül ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %13,54 azalarak 338.845,47 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %21,34 azalarak 154.920,29 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %8,70 azalarak 122.051,37 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %0,06 azalarak 50.454,57 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

2023 Yılı Eylül ayında:

 • Motorin türlerinde 66.710,98 ton akaryakıt ve 10.833,03 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 119.499,09 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 51.938,79 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.