TR | EN

Petrol Piyasası 2024 Yılı Mart Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2024 Mart dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2024 yılı Mart ayında 2023 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %8,52 artarak 3.125.043,19 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %12,40 artarak 1.390.034,24 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %17,06 artarak 400.375,72 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %24,94 azalarak 341.167,62 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %11,19 artarak 106.596,41 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2024 yılı Mart ayında 2023 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ithalat %1,47 artarak 4.179.826,29 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %6,06 artarak 2.682.232,01 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %1,52 artarak 1.162.471,74 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2024 yılı Mart ayında 2023 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ihracat %50,25 artarak 1.702.514,19 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %4,90 artarak 47.125,48 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %101,40 artarak 647.218,18 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %26,03 azalarak 370.266,15 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %28,20 azalarak 109.024,82 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

 2024 yılı Mart ayında 2023 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %4,09 artarak 2.643.550,90 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %12,81 artarak 344.087,13 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %3,77 artarak 2.169.877,44 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2024 yılı Mart ayında 2023 yılı Mart ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %2,38 artarak 306.714,65 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %0,44 azalarak 99.070,66 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %2,70 artarak 160.825,94 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %14,41 azalarak 35.128,90 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2024 yılı Mart ayında:

 • Motorin türlerinde 37.900 ton akaryakıt ve 5.484,45 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 158.264,16 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 9.005,10 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.