TR | EN

Petrol Piyasası 2024 Yılı Nisan Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2024 Nisan dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

 

Üretim

 

2024 yılı Nisan ayında 2023 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %17,91 artarak 3.174.047,96 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %0,21 azalarak 1.332.629,40 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %9,95 artarak 379.686,12 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %3,34 artarak 396.430,97 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları üretimi %90,78 artarak 112.732,77 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İthalat

 

2024 yılı Nisan ayında 2023 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ithalat %18,75 artarak 4.200.888,40 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %37,54 artarak 2.748.991,96 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %1,72 artarak 1.075.992,25 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhracat

 

2024 yılı Nisan ayında 2023 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ihracat %38,35 artarak 1.399.689,53 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %0,84 artarak 5.835,95 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %5,60 azalarak 350.165,59 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %9,92 artarak 353.763,47 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları ihracatı %36,41 artarak 168.547,02 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Yurt İçi Satışlar[1]

 

2024 yılı Nisan ayında 2023 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %8,60 artarak 2.520.756,46 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %30,04 artarak 398.625,02 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %6,28 artarak 1.995.655,02 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

İhrakiye Satışları[2]

 

2024 yılı Nisan ayında 2023 yılı Nisan ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %2,13 artarak 338.093,83 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %16,09 artarak 165.759,24 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %6,68 azalarak 135.356,50 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %23,50 azalarak 30.521,95 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

Transit Rejime Tabi Teslimler

 

2024 yılı Nisan ayında:

 • Motorin türlerinde 34.205,39 ton akaryakıt ve 6.062,75 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtlarında 132.666,85 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtlarında 71.449,68 ton ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir.

 [1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi, serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.