TR | EN

Petrol Piyasası 2016 Yılı Şubat Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2016 Şubat dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2016 yılı Şubat Döneminde 2015 yılı Şubat Dönemine Göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %17,50 artarak 2.056.267,897 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %2,05 artarak 552.801,437 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %17,45 artarak 414.580,534 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %8,94 azalarak 282.767,363 ton olarak gerçekleşmiştir.

Toplam İthalat

2016 yılı Şubat Ayında 2015 yılı Şubat Ayına Göre:

 • Ham petrol ithalatı %12,77 artarak 1.911.280,435 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %44,51 artarak 1.138.891,477 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %269,93 artarak 110.761,423 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2016 yılı Şubat Ayında 2015 yılı Şubat Ayına Göre:

 • Benzin türleri ihracatı %32,22 artarak 273.784,853 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %207,88 artarak 5.821,934 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %9,29 artarak 228.316,155 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2016 yılı Şubat Ayında 2015 yılı Şubat Ayına Göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %17,49 artarak 1.913.027,327 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %20,46 artarak 158.827,070 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %16,23 artarak 1.528.804,584 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %30,90 artarak 124.174,490 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2016 yılı Şubat Ayında 2015 yılı Şubat Ayına Göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %18,34 artarak 256.000,055 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %9,40 artarak 103.776,632 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Fuel Oil Türleri satışları %98,08 azalarak 1.405,068 ton olarak gerçekleşmiştir.[3]
 • Denizcilik yakıtları satışları %371,55 artarak 110.884,035 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri %8,26 azalarak 22.661,862 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi-serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçine teslimler ve transit rejimi kapsamındaki teslimleri kapsar.

[3] Fuel Oil türlerindeki ciddi orandaki azalış ve Denizcilik Yakıtlarındaki artış; GTİP numarası değişikliği nedeniyle ürün türleri arasındaki değişmelerden kaynaklanmaktadır.