TR | EN

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılm

Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu, Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasi Lisans Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik Taslagi'ni yayinladi.

Taslak tam metni asagida yer almakta olup taslaga iliskin görüslerin bildirilmesi için 23 Agustos 2013 tarihine kadar süre tanindi.

 

SIVILASTIRILMIS PETROL GAZLARI (LPG) PIYASASI LISANS YÖNETMELIGINDE DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK TASLAGI

 

MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayili Resmî Gazete’ de yayimlanan Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasi Lisans Yönetmeliginin 4 üncü maddesinin birinci fikrasina 13. bent olarak asagidaki hüküm eklenmis daha sonra yer alan bent numaralari teselsül ettirilmistir.

“Hammadde LPG: Enerji elde etme amaci disinda, petrokimya sanayinde bir ürün elde etmek maksadiyla, kullanilan LPG’yi”

MADDE 2 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayili Resmî Gazete’ de yayimlanan Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasi Lisans Yönetmeliginin 20 inci maddesinin birinci fikrasinin (c) bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.

“5015 sayili Petrol Piyasasi Kanunu geregi Ulusal Petrol Stok Mükellefiyeti kapsaminda dagiticilarin asagida açiklandigi üzere yurt içi günlük ortalama LPG satis miktarinin yirmi katini her an kendi depolarinda veya depolama lisansi sahiplerinden aldiklari depolama hizmeti yoluyla bulundurmak ile yükümlüdür.

Ulusal stok mükellefiyetinin hesaplanmasinda;

1-     Dagitici lisansi sahiplerinin ulusal stok mükellefiyetine esas yillik ortalama 20 günlük satis miktarinin belirlenmesinde tam bir takvim yilindaki LPG satis miktari (dagiticilarin birbiri arasindaki satislar hariç yurt içi satislari için) esas alinir.

2-     Bir takvim yilindaki LPG satis miktari kullanilarak belirlenen stok miktari, izleyen yilin Mart ayindan baslayan 12 aylik dönemdeki stok mükellefiyeti olarak takip edilir. Ilk defa lisans alanlar için tam bir takvim yilinda faaliyet gösterilene kadar geçis dönemi taninir. Stok yükümlülügünün ifasina iliskin dönem, tamamlanan tam bir takvim yilini takip eden yilin Mart ayinda baslar.

3-     Yillik ortalama 20 günlük ikmal miktari, tamamlanmis takvim yili verisi kullanilarak hesaplanir. Bu madde kapsaminda 20 günlük süre hesaplanirken bir yil 365 gün olarak kabul edilir.

4-     Ulusal stok mükellefiyetinin tespit ve takibinde ürünlerin agirlik cinsinden miktarlari esas alinir.

5-     Tank dibi gibi teknik olarak ulasilmasi mümkün olmayan stoklar için tank kapasitesinin  %10’u stok yükümlügünün yerine getirilmesinde hesaplamaya dahil edilmez.

6-     Hammadde olarak kullanilmak üzere ikmal edilen LPG, ulusal stok miktarinin hesaplanmasinda dikkate alinmaz.

MADDE 3 – Ayni Yönetmelige asagidaki geçici madde eklenmistir.

GEÇIÇI MADDE – Bu maddenin yürürlük tarihinde lisans alma tarihi itibariyle faaliyet süresi bir takvim yilindan daha az olan dagitici lisansi sahipleri için ilk defa lisans alanlar ile ayni sekilde islem yapilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik, 01/03/2014 tarihinde yürürlüge girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasasi Düzenleme Kurulu Baskani yürütür.

 

www.epdk.gov.tr