TR | EN

LPG Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Uygulama Esasları Yayınlandı

Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu, LPG Sorumlu Müdür Kontrol Kayit Defteri Uygulama Esaslari'ni yayinladi.

Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu'nun internet sitesinde yayinlanan "LPG Sorumlu Müdür Kontrol Kayit Defteri Uygulama Esaslari" asagida yer almaktadir.

 

LPG Sorumlu Müdür Kontrol Kayit Defteri Uygulama Esaslari

Bilindigi üzere 16.12.2012 tarih ve 28499 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasi Egitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliginin 4 üncü maddesinin (m) bendi “Sorumlu müdür kontrol kayit defteri: Sorumlu müdürün sorumlu oldugu tesiste gerçeklestirdigi inceleme, egitim ve organizasyon gibi her türlü faaliyetin ve varsa tesis sahipleri ve personele iliskin uyarilarin kayit altina alinip imzalandigi ve tesiste muhafaza edilen defteri ifade eder.” hükmünü ve 15 inci maddenin (g) bendi “Sorumlu müdür, görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayitlari ile sorumlu müdür kontrol kayit defterini düzenlemek ve muhafaza edilmesini saglamak, gerektiginde yetkili kamu kurumlarina ibraz etmek ile yükümlüdür hükmünü amirdir.

Sorumlu Müdür Kontrol Kayit Defteri uygulamasindaki belirsizlikleri ortadan kaldirmak ve uygulamadan en fazla faydayi saglayabilmek amaciyla ve yukarida yer alan mevzuat hükümleri geregi Sorumlu Müdür Kontrol Kayit Defteri ile ilgili olarak uygulama esaslari asagida açiklanmistir.

 

Uygulama Esaslari

  1. Sorumlu Müdür Kontrol Kayit Defteri’nin (Defter) içerigi ve kapsami Türk Mühendis ve Mimar Odalari Birligi (TMMOB) teklifi ile LPG Piyasasi Dairesi Baskanligi tarafindan belirlenir.
  2. LPG otogaz istasyonu sahipleri, istasyonlari için düzenlenmis defteri sadece TMMOB’den temin edebilirler.
  3. Defterin her an ibraza hazir halde bulundurulmasindan LPG otogaz istasyon sahibi ve sorumlu müdür müstereken sorumludur.
  4. Sorumlu Müdür, defterde belirtilen kontrol formunun zamaninda doldurulmasiyla, gerekli hallerde ilgili kisi ve makamlara bildirim yapmakla ve defterde belirtilen diger hususlara uymakla yükümlüdür.
  5. LPG otogaz istasyonlarinda 01.09.2013 tarihinden itibaren, TMMOB tarafindan hazirlanmis ve TMMOB tarafindan onaylanmis defter bulundurulmasi zorunludur.
  6. 24.08.2013 tarihinden sonra, lisans almis LPG istasyonlarinda, lisans alma tarihinden itibaren yedi gün içerisinde defter bulundurulmasi zorunludur.
  7. Defterin geçerlilik süresi bir yildir. Bir yilin sonunda herhangi bir bosluga neden olmayacak sekilde yeni defterin temininden istasyon sahibi ve sorumlu müdür müstereken sorumludur.
  8. Defter kiymetli evrak kaydiyla 5 yil süreyle istasyonlarda bulundurulmak zorundadir.
  9. Gerekli hallerde, uygulamayi iyilestirmek veya defteri, degisen ilgili standartlarla esgüdümlü hale getirmek amaciyla defterde veya uygulama esaslarinda degisiklik yapmakla LPG Piyasasi Dairesi Baskanligi yetkilidir
  10. Defter fiyati 75 TL olarak belirlenmistir.

 

www.epdk.gov.tr