TR | EN

Petrol Piyasası 2016 Yılı Mart Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2016 Mart dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. 

Üretim

2016 yılı Mart Döneminde 2015 yılı Mart Dönemine Göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %0,16 artarak 2.195.702,986 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %2,63 artarak 589.870,939 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %2,35 azalarak 367.986,845 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %12,59 azalarak 310.504,842 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2016 yılı Mart Ayında 2015 yılı Mart Ayına Göre:

 • Ham petrol ithalatı %8,42 azalarak 1.666.407,148 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %9,99 artarak 1.232.257,453 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %3215,36 artarak 66.837,725 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2016 yılı Mart Ayında 2015 yılı Mart Ayına Göre:

 • Benzin türleri ihracatı %2,37 artarak 239.014,242 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %140,61 artarak 2.959,458 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %9,17 azalarak 257.419,324 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2016 yılı Mart Ayında 2015 yılı Mart Ayına Göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %5,41 artarak 2.053.439,252 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %4,27 artarak 164.393,598 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %9,18 artarak 1.723.444,226 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %4,02 azalarak 99.979,365 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2016 yılı Mart Ayında 2015 yılı Mart Ayına Göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %9,36 azalarak 235.356,860 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %16,61 azalarak 86.861,521 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Fuel Oil Türleri satışları %98,62 azalarak 1.409,601 ton olarak gerçekleşmiştir.[3]
 • Denizcilik yakıtları satışları %397,25 artarak 119.717,926 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %18,86 azalarak 23.845,232 ton olarak gerçekleşmiştir.


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi-serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.

[3] Fuel Oil türlerindeki ciddi orandaki azalış ve Denizcilik Yakıtlarındaki artış; GTİP numarası değişikliği nedeniyle ürün türleri arasındaki değişmelerden kaynaklanmaktadır.