TR | EN

Petrol Piyasası 2016 Yılı Nisan Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2016 Nisan dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2016 yılı Nisan Döneminde 2015 yılı Nisan Dönemine Göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %1,69 artarak 2.119.582,405 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %16,70 artarak 699.234,704 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %7,80 artarak 418.337,163 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %0.39 azalarak 340.751,026 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2016 yılı Nisan Ayında 2015 yılı Nisan Ayına Göre:

 • Ham petrol ithalatı %5,85 artarak 1.945.143,372 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %19,87 artarak 1.117.893,342 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %0,9 artarak 17.035,601 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2016 yılı Nisan Ayında 2015 yılı Nisan Ayına Göre:

 • Benzin türleri ihracatı %15,86 azalarak 201.467,221 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %104,31 artarak 5.814,794 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %6,69 azalarak 267.379,502 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2016 yılı Nisan Ayında 2015 yılı Nisan Ayına Göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %14,13 artarak 2.259.642,342 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %8,88 artarak 182.107,995 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %13,58 artarak 1.884.578,792 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %19,48 artarak 117.759,388 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2016 yılı Nisan Ayında 2015 yılı Nisan Ayına Göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %1,63 artarak 259.022,672 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %2,94 artarak 101.457,054 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Fuel Oil Türleri satışları gerçekleşmemiştir.[3]
 • Denizcilik yakıtları satışları %330,04 artarak 111.441,626 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %0,45 artarak 27.281,186 ton olarak gerçekleşmiştir.

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi-serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.

[3] Fuel Oil türlerindeki ciddi orandaki azalış ve Denizcilik Yakıtlarındaki artış; GTİP numarası değişikliği nedeniyle ürün türleri arasındaki değişmelerden kaynaklanmaktadır.