TR | EN

Petrol Piyasası 2016 Yılı Mayıs Dönemi Sektör Raporu Yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2016 Mayıs dönemine ait Petrol Piyasası Sektör Raporu’nu yayınladı. Rapora göre;

Üretim

2016 yılı Mayıs Döneminde 2015 yılı Mayıs Dönemine Göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %6,41 azalarak 2.349.663,455  ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %8,15 azalarak 680.376,211 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %12,66 azalarak 313.670,966 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %6,12 azalarak 421.243,262 ton olarak gerçekleşmiştir.

İthalat

2016 yılı Mayıs Ayında 2015 yılı Mayıs Ayına Göre:

 • Ham petrol ithalatı %1,94 artarak 2.089.646,575 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %21,04 artarak 1.216.844,546 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %43,82 azalarak 32.989,022 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2016 yılı Mayıs Ayında 2015 yılı Mayıs Ayına Göre:

 • Benzin türleri ihracatı %48,69 azalarak 104.929,906 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %158,76 artarak 5.648,718 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %7,96 azalarak 298.121,824 ton olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Satışlar[1]

2016 yılı Mayıs Ayında 2015 yılı Mayıs Ayına Göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %9,53 artarak 2.251.847,966  ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %8,90 artarak 186.201,473 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %10,05 artarak 1.877.730,067 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %2,11 artarak 127.588,750 ton olarak gerçekleşmiştir.

İhrakiye Satışları[2]

2016 yılı Mayıs Ayında 2015 yılı Mayıs Ayına Göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %3,12 artarak 297.506,333 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %2,01 artarak 127.467,076 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Fuel Oil Türleri satışları gerçekleşmemiştir.[3]
 • Denizcilik yakıtları satışları % 330,60 artarak 128.241,014 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %2,43 azalarak 26.127,234 ton olarak gerçekleşmiştir.

 

 


[1] Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi-serbest kullanıcılar ve lisanssız son kullanıcılara satışlarını kapsar.

[2] Yurtiçi satışlar ve transit rejimi kapsamında son kullanıcılara yapılan teslimleri kapsar.

[3] Fuel Oil türlerindeki ciddi orandaki azalış ve Denizcilik Yakıtlarındaki artış; GTİP numarası değişikliği nedeniyle ürün türleri arasındaki değişmelerden kaynaklanmaktadır.