TR | EN

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklam

Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu’nun internet sitesinde yayinlanan “Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasinda Lisans Basvurusu ve Bildirim Açiklamalarina Iliskin Kurul Kararinda Degisiklik Yapilmasina Dair 5104 No'lu Kurul Karari” asagida yer almaktadir. 

 

Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumundan :

KURUL KARARI

Karar No : 5104                                                                               Karar Tarihi : 01/07/2014

                                                           

Enerji Piyasasi Düzenleme Kurulunun 01/07/2014 tarihli toplantisinda; “Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasinda Lisans Basvurusu ve Bildirim Açiklamalarina Iliskin Kurul Kararinda Degisiklik Yapilmasina Dair Kurul Karari” na iliskin asagidaki Karar alinmistir.

 

SIVILASTIRILMIS PETROL GAZLARI (LPG) PIYASASINDA LISANS BASVURUSU VE BILDIRIM AÇIKLAMALARINA ILISKIN KURUL KARARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KURUL KARARI

 

MADDE 1 - 08.03.2012 tarih ve 3727 sayili Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasinda Lisans Basvurusu ve Bildirim Açiklamalarina Iliskin Kurul Karari’nin 3 üncü maddesinde (k) bendi asagidaki sekilde degistirilmistir; asagidaki (r) ve (s) bentleri eklenmistir;

k) Ortaklar, Yönetim Kurulu Baskan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyani: Tüzel kisiye dogrudan ortak olan gerçek kisilerin adi ve soyadi, T.C. uyruklular için kimlik numarasi, digerleri için varsa esdeger numara, ortaklik baslangiç tarihi, hisse orani ve sermaye tutari ile tüzel kisiye dogrudan ortak olan tüzel kisilerin unvani, bagli olduklari oda, oda sicil numarasi, hisse orani ve sermaye tutari; Yönetim Kurulu Baskan ve Üyelerinin adi ve soyadi, T.C. uyruklular için kimlik numarasi, digerleri için varsa esdeger numara ve göreve baslama tarihi; tüzel kisiyi temsil ve ilzama yetkili kisilerin adi ve soyadi, T.C. uyruklular için kimlik numarasi, digerleri için varsa esdeger numara, yetki baslangiç tarihi ve süresi bilgilerinin beyan edildigi veya bagli olunan oda tarafindan bildirildigi metni,”

(r) Adli Sicil Belgesi:  Adli sicilden son alti ay içinde alinmis imzali ve mühürlü sabika kaydini veya Kurumca belirlenen adli sicil beyan formunun aslini

(s) Kaçakçilik Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemis Idari Para Cezasi ile Kesinlesmis Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadigina Iliskin Beyan: 5607 sayili Kaçakçilikla Mücadele Kanununa aykiri fiillerden dolayi;

Basvuru sahibi gerçek kisiyse kendisi; tüzel kisiyse ortaklari hakkinda kesinlesmis mahkumiyet hükmü bulunmadigina,

 Basvuru sahibi gerçek kisinin ya da tüzel kisilikte dogrudan pay sahiplerinin, hakkinda kesinlesmis mahkeme karari bulunan bir tüzel kisilikte suçun islendigi tarih itibariyla yüzde ondan fazla paya sahip ortak, yönetim kurulu baskan ve üyesi ile temsil ve ilzama yetkili kisi olmadigina,

Basvuruya konu tesiste gerçeklestigi tespit edilen fiiller nedeniyle devam eden adli kovusturma bulunmadigina,

Basvuruya konu tesis için düzenlenmis önceki lisans kapsamindaki faaliyetler çerçevesinde lisans sahibine Kurumca verilen ödenmemis idari para cezasi bulunmadigina iliskin basvuru sahibince verilen yazili beyani.”

MADDE 2 - 08.03.2012 tarih ve 3727 sayili Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasinda Lisans Basvurusu ve Bildirim Açiklamalarina Iliskin Kurul Kararinin 4 üncü maddesinin 6’ nci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmis; asagidaki 9, 10, 11, 12 ve 13’ üncü fikralar eklenmistir.

(6) Ortaklar, Yönetim Kurulu Baskan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyani gerçek kisiler, dernekler ve vakiflar tarafindan yapilan lisans basvurularinda aranmaz. Dernek, vakif ve kooperatifler tarafindan yapilan basvurularda, sadece yönetim kurulu baskan ve üyeleri ile yetkililere iliskin bilgilere yer verilir. Basvuru sahibinin halka açik sirket olmasi halinde, beyanda halka açik hisselerin sahiplerine iliskin bilgilere yer verilmez, ancak halka açik hisse orani ayrica belirtilir.

(9) Adli Sicil Belgesi, tüzel kisi basvurularinda tüzel kisiye dogrudan veya dolayli ortak olan gerçek kisiler için aranir. Ancak kamu ve belediye iktisadi tesebbüsleri haricindeki kamu tüzel kisilerin basvurularinda ve basvuru sahibinin, ikametgâhi Türkiye disinda bulunan yabanci ülke vatandasi durumundaki dogrudan ve dolayli ortaklari ile yabanci devletler mevzuatina göre sermaye sirketi durumundaki dogrudan ve dolayli ortaklari için Adli Sicil Belgesi aranmaz.

(10) Adli Sicil Belgesi, kooperatifler, dernekler, vakiflar, halka açik anonim sirketler, kamu iktisadi tesebbüsleri ve belediye iktisadi tesebbüsleri tarafindan yapilan lisans basvurularinda basvuru sahibinin sadece yönetim kurulu üyelerinden istenir.

(11) Kesinlesmis mahkeme kararinin lisans sahibi bir tüzel kisi hakkinda olmasi durumunda söz konusu tüzel kisilikte suçun islendigi tarih itibariyla; yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar, sonradan görevden ayrilmis olsa bile yönetim kurulu baskan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kisiler, lisans basvurusu yapan tüzel kisiliklerde dogrudan pay sahibi olamaz.

12) Kovusturmaya yer olmadigina dair karar veya mahkeme karari kesinlesinceye kadar, fiilin islendiginin tespit edildigi tesis için yeni lisans verilmez.

13) Lisans sahibine Kurumca verilen idari para cezasi ödenmeden lisansa konu tesis için yeni lisans verilmez.

MADDE 3- 08.03.2012 tarih ve 3727 sayili Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasinda Lisans Basvurusu ve Bildirim Açiklamalarina Iliskin Kurul Kararinin 5 inci maddesinin birinci fikrasinin (c) bendinde, 6 nci maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinde yer alan “Ortaklar ve Hisse Dagilim Beyani” ifadeleri, “Ortaklar, Yönetim Kurulu Baskan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyani”  seklinde degistirilmistir.

MADDE 4 - 08.03.2012 tarih ve 3727 sayili Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasinda Lisans Basvurusu ve Bildirim Açiklamalarina Iliskin Kurul Kararinin 5 inci maddesinin birinci fikrasina asagidaki bent eklenmistir.

(j) Adli Sicil Belgesi

(k) Kaçakçilik Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemis Idari Para Cezasi ile Kesinlesmis Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadigina Iliskin Beyan

MADDE 5 - 08.03.2012 tarih ve 3727 sayili Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasinda Lisans Basvurusu ve Bildirim Açiklamalarina Iliskin Kurul Kararinin 6 nci maddesinin birinci fikrasina asagidaki bent eklenmistir.

(h) Adli Sicil Belgesi

(i) Kaçakçilik Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemis Idari Para Cezasi ile Kesinlesmis Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadigina Iliskin Beyan

MADDE 6 - 08.03.2012 tarih ve 3727 sayili Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasinda Lisans Basvurusu ve Bildirim Açiklamalarina Iliskin Kurul Kararinin 7 nci maddesine asagidaki bentler eklenmistir.

(g) Adli Sicil Belgesi

(h) Ortaklar, Yönetim Kurulu Baskan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyani

(i) Kaçakçilik Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemis Idari Para Cezasi ile Kesinlesmis Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadigina Iliskin Beyan

MADDE 7 - 08.03.2012 tarih ve 3727 sayili Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasinda Lisans Basvurusu ve Bildirim Açiklamalarina Iliskin Kurul Kararinin 8 inci maddesinin birinci fikrasina asagidaki bentler eklenmistir.

(g) Adli Sicil Belgesi

(h) Ortaklar, Yönetim Kurulu Baskan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyani

(i) Kaçakçilik Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemis Idari Para Cezasi ile Kesinlesmis Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadigina Iliskin Beyan

MADDE 8 - 08.03.2012 tarih ve 3727 sayili Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasinda Lisans Basvurusu ve Bildirim Açiklamalarina Iliskin Kurul Kararinin 9 uncu maddesine asagidaki bentler eklenmistir.

(g) Adli Sicil Belgesi

(g) Ortaklar, Yönetim Kurulu Baskan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyani

(h) Kaçakçilik Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemis Idari Para Cezasi ile Kesinlesmis Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadigina Iliskin Beyan

MADDE 9 - 08.03.2012 tarih ve 3727 sayili Sivilastirilmis Petrol Gazlari (LPG) Piyasasinda Lisans Basvurusu ve Bildirim Açiklamalarina Iliskin Kurul Kararinin 10 uncu maddesine asagidaki bentler eklenmistir.

(g) Adli Sicil Belgesi

(g) Ortaklar, Yönetim Kurulu Baskan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyani

(h) Kaçakçilik Fiilleri Nedeniyle Mühürleme, Adli Takibat, Ödenmemis Idari Para Cezasi ile Kesinlesmis Mahkûmiyet Hükmü Bulunmadigina Iliskin Beyan

MADDE 10- Bu kararin, yürürlüge girdigi tarihten önce yapilan basvurular basvuru tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre sonuçlandirilir

MADDE 11 - Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.

MADDE 12 - Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasasi Düzenleme Kurulu Baskani yürütür.